Volba starosty

31.10.2014 16:00

Městský úřad v Ronově nad Doubravou zve občany na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná 6.11.2014 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu  v Ronově nad Doubravou.

Program :

1) Složení slibu členy zastupitelstva města
2) Schválení programu
3) Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
4) Volba starosty, místostarosty a členů rady města
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
6) Diskuze
7) Závěr