Pivovar

Významná, masivní kamenná budova, stojící pod svahem za vyustěním oblasti "V břízkách", je skutečně bývalým panským pivovarem. Z městské kroniky (I. díl založený Janem Chittusim 1861) se dozvídáme, že budova pivovaru vznikla krátce po založení panského sídla. Dnešní dochovalá budova stojí na místě, kde stával původní středověký zámek.