Zámek
 

Historie tohoto panského sídla je připomínána již v roce 1664. Budova dřívějšího zámku byla stržena v roce 1823 a roku 1825 postavena nová. Koncem 19. století byla provedena důkladná přestavba ve stylu pseudogotickém. Ve druhé polovině 20. století sloužila jako sídlo ředitelství Východočeských státních lesů.