Ronov nad Doubravou má několik význačných rodáků.
(V menu další informace)


Antonín Chittussi (1847 - 1891)
Významný malíř, po němž je pojmenováno náměstí i galerie v Ronově nad Doubravou.

Ferdinand Schulz (1835 - 1935)
Vychovatel v rodině Kouniců, vynikající redaktor a novinář, věnoval se i vlastní literární tvorbě, je autorem několika děl a mnoha povídek v nichž se dotýká společenských problémů a národnostních vztahů. Jeho dcera Anežka Schulzová vynikla jako libretistka některých Fibichových oper.

 

Karel Horký (1879 - 1965)
Známý prozaik, básník, dramatik, především však novinář a publicista.
 

Antonín Culek (1904 - 1955)
Získal doktrát přírodních věd v r. 1932 za práci Křídový útvar na jihozápadním okrají Železných hor. Sepsal a zveřejnil na 40 pojednání z oboru geologie, paleontologie, biologie a geografie.
   

Robert Hájek (1880 - 1995)
Výtvarník, žák prof. Suchardy, vymodeloval celou řadu reliéfů, vč. 14 medailonů jako zajatec v ruském Carycinu (Volgogradu).
 

Bořivoj František Hnátek (1880 - 1957)
Byl inženýrem architektem, učil na vysokém učení technickém v Praze. nakreslil mnoho karikatur pro časopisy.

Dobroslav Orel (1870 - 1942)
Byl český hudební vědec a vysokoškolský profesor, který se věnoval hlavně dějinám a reformě církevního zpěvu. Autor řady odborných publikací i Českého kancionálu katolické církve.
 

Karel Hroch (1906 - 1982) se věnoval literární činnosti mající zvláště vztah k regionu.
  

Zdeněk Sejček
Kreslíř a grafik, malíř, výtvarný pedagog, teoretik umění dosud pomáhá v kulturním rozvoji města, má značný podíl na vydávání místního časopisu Městečko na dlani, které vychází čtvrtletně.
 


Významní návštěvníci


Z významných osobností, které v Ronově n. D. pobývaly :
 

Gustav Mahler, vynikající hudební skladatel a dirigent 

Jindřich Prucha, přítel Chittussiho rodiny, významný malíř 

Vladimír Holan, význačný český básník 

Filip Milinovský, který mimo své pedagogické činnosti byl vynikající malíř a grafik 

Antonín Hájek, kněz, vlastenec a buditel, 

Bohuslav Dvořák, malíř krajinář, žák Julia Mařáka.