Pamětihodnosti 

Většina ronovských památek se nachází na náměstí, které nese jméno zdejšího rodáka, malíře Antonína Chitussiho. Má tvat obdelníku o velikosti 120 x 100 m, v jeho středu je kostel svatého Vavřince. Severní částí náměstí prochází silnice z Čáslavi do Třemošnice, zbylá plocha slouží jako parkoviště. V jižní části se nachází park, ve kterém je pomník padlím z 1. světové války, kašna a mariánský sloup. Další pamětihodnistí na náměstí je Radniční budova. Dále pak ve Svatokřížské ulici Stavení č. 25, v Čáslavské ulici nalezneme Bílkovu vilu, v Zámecké ulici se nachází Zámek, sochy svatého Petra a Jana Nepomuckého v aleji u zámku, na silnici k Mladoticům kostel svatého Kříže.


Popis památek naleznete v menu (pod Památky)