Socha Panny Marie
Pískovcová socha Panny Marie/park Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou zdroj: Milan Žanda, autor: Milan Žanda, rok: 2006

Socha Panny Marie Původně stála na dolním konci náměstí, roku 1870 byla přemístěna do horní části Zámecké ulice. Od roku 1908 je její místo před jižním vchodem kostela sv. Vavřince. Socha je vytesána do pískovce. Panna Maria stojí na kouli - planetě Zemi, kterou obepíná tělo hada, a má ruce sepjaté k modlitbě. Socha má kolem hlavy 12 pozlacených hvězd. Náboženská funkce a barokní původ jsou zřejmé.
Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa
File:Ronov, sochy svatého Prokopa a svatého Jana Nepomuckého.jpg

Sochy umístěné v dolní části Zámecké ulice při dvou nárožích bývalých zámeckých zahrad jsou zhotoveny z pískovce a stojí na poměrně vysokých soklech. Reprezentují barokní sloh 18. století. Obci Ronov nad Doubravou byly věnovány opatem cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou Václavem Vejmluvou, který pozval do Čech italského stavitele Jana Santiniho-Aichla. Sochy měly původně sloužit jako výzdoba kamenného mostu ve Žďáru nad Sázavou, z toho však sešlo ve prospěch ronovské farnosti. Nauka o svatých udává u každého světce tzv. atribut, věcný prvek, podle kterého se jednotlivé postavy poznají a religiózně určí. Atributem sv. Jana Nepomuckého je kříž, držený oběma rukama úhlopříčně přes prsa, a kolem hlavy v polokruhu pět zlatých hvězd. Pro sochu sv. Prokopa je typický ďábel, kterého drží světec na řetězu. Výjev představuje symbol zkroceného zla.